AbrašRadio

Mail: abrasradiomostar@gmail.com

Telefon:  +387 36 561 107

Izdavač:

OKC Abrašević

Alekse Šantića 25

88 000 Mostar, BiH

info@okcabrasevic.org
 

Glavni i odgovorni urednik:

Husein Oručević

Urednik portala:

Boris Filipić

Redakcija:

Ronald Panza

Semir Behram

Kristina Bradara

Omer Hodžić

Nikola Rončević

Luka Marijanović

Tonska realizacija:

Ahmed Voloder