Zdravlje i zaštita radnika u sektoru trgovine, Mersiha Beširović