• AbrašRadio

Sjednica Parlamenta Federacije BiH 09/10/19 - Deponija Uborak Mostar

S obzirom da Mreža Naše društvo Mostar (Futura/OKC Abrašević/Sensus) već dugi niz godina informira javnost o korupciji u komunalnim preduzećima, nelegalnom trošenju budžetskog novca prilikom obavljanja komunalnih usluga, ali i problemima vezanim za pronalazak kancerogenih i mutogenih materija u kanalizacionom sistemu i mulju sa pročišćivača otpadnih voda u Gradu Mostaru, smatramo da je pokretanje rasprave u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine o stanju otpadnih voda Mostara deponije Uborak od krucijalnog značaja za Hercegovinu i dolinu rijeke Neretve.


Mnogi se pitaju zašto Parlament FBiH.


Godinama upravo ovi zastupnici i zastupnice svake godine podignu ruke i odobre potrošnju budžeta Mostara koji se u najvećem njegovom dijelu troši bez ikakve kontrole, odgovornosti – paušalno. Mreža Naše društvo je stoga podigla krivičnu prijavu kantonalnom Tužiteljstvu, krajem mjeseca januara 2019. godine, te velikim brojem dokaznih materijala i dokumenata predstavila model brutalne krađe građana Mostara. Kako je krađa samo početak procesa kreiranja mafijskih struktura, vlastodršci Mostara otišli su i dalje. Prešućivali su godinama katastrofalno stanje na deponiji Uborak, a mjesecima su kasnije krili nalaze Agropedološkog zavoda iz Sarajeva (mart 2019.) koji su pokazali enormno visoke količine kancerogenih i mutagenih spojeva, između ostalog i PCB-a, koji se u zapadnjačkoj stručnoj terminologiji često naziva i piralenom.


Stoga je Predstavnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine pravo mjesto gdje se treba raspravljati o propustima, krađi i drugim krivičnim rabotama mostarske Vlasti, ali i odgovornosti Parlamenta i njegovih zastupnika, koji su svake godine bez kontrole i dubljih rasprava o načinu potrošnje budžeta Grada Mostara (politički korupcijska mreža, zvana “dogovor”) podizali ruke, te time direktno sudjelovali u krađi Mostaraca, a onda i njihovom trovanju.


Sjednica Predstavničkog doma Parlamenta FBiH (srijeda 09. oktobar 2019. godine)

Informacija o stanju deponije Uborak Mostar (audio prikaz):


1. Ahmed Džubur (DF)


2. Edita Đapo (Ministarstvo okoliša i turizma)


3. Nijaz Hodžić (Jer nas se tiče)


4. Abdurahman Bećirović (Direktor J.P. “Deponija” Mostar)


5. Mr Esad Bukalo (direktor Federalnog zavoda za agropedologiju)


6. Radmila Komadina (glavna savjetnica Gradonačelnika)


7. Rasprava u kojoj su sudjelovali zastupnici i zastupnice: Ahmed Džubur (DF-GS), Lana Prlić (SDP), Salmir Kaplan (SDA), Munib Jusufović (SBB), Sanela Klarić (NS), Irfan Čengić (SDP), Hasan Muratović (SDP), Adnan Efendić (SDA), Senad Mašetić (SDA), Mara Đukić (DF), Sanela Prašović Gadžo (SBB), Samer Rešidat (DF), Nasiha Pozder (NS), Jelka Miličević (HDZ), Edita Đapo (SBB)

156: Deponija Uborak (II) / Onomatobleja 124
156: Deponija Uborak (II) / Onomatobleja 124
Prnjavor svjedoči žrtvama patogenog ponašanja koje svi podržavamo
Prnjavor svjedoči žrtvama patogenog ponašanja koje svi podržavamo
Koliko fleksibilnost mladih doprinosi razvoju zajednica? (Naše hronike)
Koliko fleksibilnost mladih doprinosi razvoju zajednica? (Naše hronike)
Alanfordovski futurizam (Semir Behram, Naše hronike)
Alanfordovski futurizam (Semir Behram, Naše hronike)
Dario Pehar + Krzysztof Czyżewski + Jufkamental, Fonjatura, E.N.D.
Dario Pehar + Krzysztof Czyżewski + Jufkamental, Fonjatura, E.N.D.
Slučaj 'Incel piralen' - primjer toksične privatizacije hemijskih postrojenja u BiH (Gordana Katana)
Slučaj 'Incel piralen' - primjer toksične privatizacije hemijskih postrojenja u BiH (Gordana Katana)
Social Dilemma / Partizansko spomen groblje u Mostaru / VakcinABC
RG84: Social Dilemma / Partizansko groblje u Mostaru / Vaccinae
Svet je svakako trenutno u oseci ideja i energije, pa su formalne i institucionalizovane kulturne politike manje više parkirane na slepim...
Fond solidarnosti: Aleksandar Popović, Nezavisna kulturna scena Srbije, Beograd (Intervju)
RADIO ALERT: COVID-19, Bliski istok, Nagorno-Karabah / KOMEDIJA SA STAVOM: Nesha Bridges
RG82: COVID-19 na Bliskom istoku / Nesha Bridges
Osnovni cilj aplikacije je potaknuti učenike na fizičku aktivnost koristeći online aplikacije, a gdje će nastavnik imati uvid u fizičku akti
Život u vrijeme zaraze: Održavaj fizičku aktivnost uz pomoć aplikacije Rolla!
(post)COVIDARIUM-1984 predavanje na temu COVID-19 u sjeni bliskoistočnih konflikata održat će Semir Behram 1. 10. s početkom u 19 h na...
Semir Behram: Covid-19 u sjeni bliskoistočnih konflikata
Tokom vikenda posjetili smo Dom zdravlja Mostar na Bulevaru i razgovarali sa Ines Popovac, glasnogovornicom ove zdravstvene ustanove. Ines j
Život u vrijeme zaraze: Ines Popovac, Dom zdravlja Mostar
Gatačko sivo goveče (Aleksa Vučković)
Gatačko sivo goveče (Aleksa Vučković)
'Doziva' (Azra Aksoj)
'Doziva' (Azra Aksoj)
Biljke u hercegovačkoj narodnoj tradiciji (Jovana Galić)
Biljke u hercegovačkoj narodnoj tradiciji (Jovana Galić)
Katuni: zaštitni znak Hercegovine (Milanka Kovačević)
Katuni: zaštitni znak Hercegovine (Milanka Kovačević)
Autentična hercegovačka kuća po kamenu se poznaje (Nikolija Bjelica)
Autentična hercegovačka kuća po kamenu se poznaje (Nikolija Bjelica)
'Smrt sina': Legenda o jezeru Krenica (Zdenka Pandžić)
'Smrt sina': Legenda o jezeru Krenica (Zdenka Pandžić)

AbrašRadio

OKC Abrašević

Alekse Šantića 25

88000 Mostar, BiH

+387 36 561 107

abrasradiomostar@gmail.com