RG117: Građanka Jane: Bitka za grad + Kritika tržišta Toma G. Palmera