Post-pandemijski gradovi (Kristina Bradara)

Prije nego što zamislimo neke drastične promjene i tlocrte novih, sjajnijih gradova, ako se ispravno pripremimo za pandemiju, naši bi gradovi mogli izgledati kao danas - samo s malo manje gužvi, s više lokalnog otvorenog pro