Otvoren poziv za učešće u programu regionalne kulturne suradnje mladih


O PROGRAMU:


Program kulturne saradnje mladih realizuje se u okviru projekta „Transforming the Region One Conversation at A Time – Inspiring Youth Cultural Cooperation” koji je podržan kroz drugi RYCO otvoren poziv za prijedlog projekta, kofinansiran od strane „United Nations Peacebuilding Fund” i organizovan u saradnji tri organizacije: „Kreativnog mentorstva” iz Srbije, OKC „Abrašević” iz Bosne i Hercegovine i „RRuga me Pisha” iz Albanije.


Fokus projekta je na uspostavljanju dijaloga, kulturne razmjene i saradnje među mladim radnicima iz oblasti kulture i medija iz Albanije, Bosne i Hercegovine i Srbije. Cilj projekta je da se napravi baza za buduću kulturnu mrežu mladih koji su društveno i politički osvješćeni, obrazovani i otvorenog uma. Zbog toga, tražimo 30 mladih ljudi (od 20-30 godina), po 10 iz Srbije, Albanije i Bosne i Herecgovine, koji su aktivni u oblasti kulture, medija i umjetnosti.


Učesnici programa koji će učestvovati u projektu će imati priliku da uče kroz rad sa mentorima kao i jedni od drugih. U periodu od 6 meseci (Februar – Jul 2020), u timovima od po troje (svaki tim će imati po jednu osobu iz Srbije, Albanije i Bosne i Hercegovine) učesnici će raditi na pilot incijativama, uz podršku mentora (umjetnika i profesionalaca u kulturi sa dugogodišnjim iskustvom u promociji i uspostavljanju regionalne saradnje, procesima pomirenja u regionu ili anti-ratnim aktivnostima).


Cilj projekta je da se kroz proces mentorstva i vršnjačku razmjenu znanja, učesnici upoznaju sa relevantnim inicijativama koje su postojale u prošlosti, koje bi mogle da ih inspirišu, informišu i podstaknu da se više uključe u aktivizam kroz kulturu, kako bi prevazišli predrasude i stereotipe o „drugima” iz regiona i kako bi doprinjeli stvaranju mreže mladih, društveno aktivnih i osvješćenih građana.


KO MOŽE DA SE PRIJAVI?

Podstičemo vas da se prijavite ukoliko:

- Imate od 20 do 30 godina - Živite u Srbiji, Albaniji ili Bosni i Hercedgovini - Ste aktivni u oblasti kulture, umjetnosti ili medija* - Želite kao pojedinac da učestvujete u aktivnostima koje se bave regionalnim pitanjima i želite da radite na umrežavanju mladih i razvoju kulturne saradnje u regionu - Dobro poznajete engleski jezik, s ozbirom da je ovo zvanični jezik projektnih aktivnosti


* Učesnici ne moraju da imaju profesionalno iskustvo ili obrazovanje u oblasti kulture, umjetnosti ili medija, ali je važno da su na neki način aktivni u nekoj od navedenih oblasti. Također, ne moraju da imaju prethodno iskustvo u oblasti regionalne saradnje, ali je važno da žele da uče o ovoj temi, kao i da učestvuju u razvoju i stvaranju regionalne kulturne mreže mladih.


Posebno podstičemo mlade ljude sa invaliditetom, one koji žive u malim zajednicama ili one koji imaju nedovoljne finansijske kapacitete i prostor za mobilnost da se prijave.

Tokom odabira kandidata, vodićemo računa o podjednakoj zastupljenosti muškaraca i žena među učesnicima.


KAKO FUNKCIONIŠE PROJEKAT?


30 učesnika, po 10 iz Srbije, Albanije, Bosne i Hercegovine, biće izabrani da učestvuju u projektu. Učesnici će biti podeljeni u grupe od po tri člana, a svaki tim će činiti po jedan član iz Srbije, Bosne i Hercegovine i Albanije. Oni će raditi na stvaranju pilot inicijativa, a tokom rada imaće podršku kako mentora, tako i koordinatora projekta.


U okviru timova, oni će raditi i na pilot projektima kulturne saradnje kroz različite medije i formate (mediji, fotografija, performans, pozorišne predstave itd), koje će stvarati uz podršku mentora. Svi učesnici će prisustvovati na tri seminara koji će biti organizovani u Srbiji,Albaniji i Bosni i Hercegovini, a u periodu između ovih događaja će sarađivati sa svojim timovima i mentorima putem Skype-a i Facebook grupe.


Tri glavna seminara biće organizovana u :

- Beogradu – 28. februar - 02. mart - Tirani: 24 – 26. april - Mostaru: 10 – 12. jul


Prvi seminar biće organizovan u Beogradu (Kick off) i posebno je važno da se svi učesnici upoznaju na ovom seminaru, kako bi oformili timove i razgovarali o budućim projektima. Takođe, tada će imati priliku da se umreže sa mentorima i da nauče o istoriji regionalne saradnje na Zapadnom Balkanu.


Drugi seminar u Tirani biće prilika da timovi predstave svoje projekte, kao i načine na koje sui h razvijali, kako bi dobili sugestije od mentora i drugih učesnika. Na seminaru u Mostaru biće predstavljeni svi rezultati i projekti svih timova.


ŠTA MI NUDIMO?

- Svi troškovi putovanja, hrane i smeštaja tokom trajanja projekta biće pokriveni (učesnici će putovati na sva ti seminara grupno, autobusom) - Učešće u tri grupna seminara u Srbiji, Albaniji i Bosni i Hercegovini, koji uključuju radionice sa iskusnim trenerima, posjete kulturnim prostorima koji su važni za regionalnu kulturnu saradnju i radionice na kojima će se dijeliti vršnjačko znanje (učešće na sva tri seminara je obavezno za sve učesnike programa) - Podršku mentora i stručnjaka od početka do kraja trajanja projekta (preko Skype-a i email-a u period u od Marta do Jula), kao i relevantnu literature - dva grupna sastanaka za 10 učesnika, na nacionalnom nivou


KOJE SU OBAVEZE UČESNIKA?

- Da prisustvuju na sva tri seminara (Srbija, Albanija, Bosna i Hercegovina) - Da aktivno rade sa svojim timovima na projektima i sarađuju sa timovima putem Facebook grupe - Da planiraju Skype sastanke sa timom - Da šalju materijale neophodne za sastanke mentorima - Da budu posvećeni i motivisani da uče - Da aktivno učestvuju u procesu umrežavanja i vršnjačkog dijeljenja znanja


KAKO DA SE PRIJAVITE?

Možete se prijaviti slanjem e-maila na info@okcabrasevic.org sa priloženom kratkom biografijom ili CV-em i motivacionim pismom u kome objašnjavate zbog čega želite da budete dio ovog projekta.

info@okcabrasevic.org


PRIJAVE do 14. februara, 2020 (23:59 CET)


Ukoliko imate bilo kakva dodatna pitanja, slobodno nam se obratite putem info@okcabrasevic.org

0 views

140: Izbori u Mostaru: Marin Bago / Blues u Abraševiću: Anja Rikalo / Onomatobleja 115

140: Izbori u Mostaru: Marin Bago / Blues u Abraševiću: Anja Rikalo / Onomatobleja 115

Drugo ime za slobodu 140: Izbori u Mostaru: Marin Bago / Blues u Abraševiću: Anja Rikalo / Onomatobleja 115

Mostogradnja: Skrivene priče Hercegovine

Mostogradnja: Skrivene priče Hercegovine

Projekt 'MOCTOBI XERCEGOVINE' 2020

KULTURA POSLIJE: Nora Krstulović (Intervju)

KULTURA POSLIJE: Nora Krstulović (Intervju)

KULTURA POSLIJE: Nora Krstulović (Intervju) / Ronald Panza

Damir Arsenijević: Ekološko nasilje ima istu logiku kao ratno

Damir Arsenijević: Ekološko nasilje ima istu logiku kao ratno

Damir Arsenijević, pokretač tuzlanske radne grupe “Zemlja, voda, zrak” (Intervju)

RG73: Una Bauer / Vertigo: Kosa / Manifest nove normalnosti

RG73: Una Bauer / Vertigo: Kosa / Manifest nove normalnosti

KRITIČKI ZABAVNIK: Una Bauer I VERTIGO: Kosa (1979) I ABC PROTIV 123: Manifest za novu normalnost

139: Tavla turnir u Starom gradu / Bh. Povorka ponosa II / Onomatobleja

139: Tavla turnir u Starom gradu / Bh. Povorka ponosa II / Onomatobleja

Tavla turnir u Starom gradu / Semir Behram I Branko Ćulibrk: Druga Bh Povorka ponosa - Nije život četiri zida / Boris Filipić I Onomatobleja

black background

AbrašRadio

OKC Abrašević

Alekse Šantića 25

88000 Mostar, BiH

+387 36 561 107

abrasradiomostar@gmail.com

  • mixcloud-og
  • Facebook Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • YouTube Social  Icon
  • Twitter Social Icon