• Redakcija

Odlična prilika za studente! Stipendije Vlade Republike Češke

Saznajte više o uslovima za dodjeljivanje stipendija Vlade Republike Češke za akademsku 2021./2022. godinu.

Ko može da se prijavi za stipendije Vlade Republike Češke?

Kandidati moraju:

  • biti građani Bosne i Hercegovine te imati trajni boravak u Bosni i Hercegovini,

  • kandidati sa dvojnim državljanstvom, od koje je jedno iz EU, nemaju prava da se prijave za vladinu stipendiju, kao ni studenti sa trajnim boravkom u Republici Češkoj,

  • biti spremni da počnu i uspješno završe čitav program univerzitetskog studija (postdiplomski ili doktorski) u Republici Češkoj, i to na jednom od javnih univerziteta,

  • do prije početka studiranja u Češkoj završiti prethodni stepen obrazovanja (kandidati za postdiplomski moraju da završe dodiplomski i t.d.)

Koji smjer, koji program i na kojem jeziku mogu da studiram uz stipendije Vlade Republike Češke?

Stipendije Vlade Republike Češke za akademsku 2021/2022. godinu se nude:

  • Postidplomske programe na češkom jeziku (program obuhvata jednogodišnje obavezno studiranje češkog jezika i prepreme za prijemni ispit iz oblasti za koju se student prijavljuje). Stipendije se dodjeljuju samo za programe  iz odabramnih područja studija u kojima je nastavana na češkom:  (1) Poslovanje i administracija (2) Prirodne nauke, matematika i statistika, (3) Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i veterina (4) Informatika i komunikacijske tehnologije (ICT), (5) Inžinjerstvo, proizvodnja i građevinarstvo.  Nakon završene pripremne godine studenti polažu prijemni ispit. Uspješno polaganje prijemnog ispita je uslov za dodjelu stipendije.

  • Postdiplomske i doktorske programe na engleskom jeziku (program pretpostavlja dovoljno znanje engleskog jezika, koje se provjerava putem testa). Programe na engleskom jeziku nude samo određeni univerziteti (vidi prilog).

Ako niste sigurni da li Vaš preferirani smjer studiranja odgovara ponudi stipendija Vlade Republike Češke, probajte popuniti on line prijavu (vidi uputstva dalje) ili se obratite osoblju Ambasade Republike Češke (vidi kontakt dalje). Kako da se prijavim i kakav je rok?

Studenti, koji ispunjavaju sve gore navedene uslove moraju popuniti ONLINE prijavu na adresi http://registr.dzs.cz/registr.nsf

Prijava mora biti popunjena najkasnije do 30. septembra 2020. godine. Ovog dana će sistem biti zatvoren i popunjavanje aplikacija neće više biti moguće.

Šta će se desiti nakon toga što se preko interneta prijavim?

Nakon uspješno završene prijave ćete dobiti e-mail sa potvrdom Vaše registracije i sa informacijom od kada i na koji način će Vam biti omogućeno polaganje testa opštih sposobnosti za studiranje (i testa znanja engleskog jezika, ukoliko budete izabrali smjer studiranja na engleskom jeziku). Testovi se polažu on line. Svaki student tako polaže test individualno i može ga polagati na bilo kojem mjestu sa priključkom na internet (kući, u školi, internet kafiću, i t.d.).

Test opštih sposobnosti za studiranje traje 30 minuta, sadrži 15 pitanja i moguće je polagati ga na dva različita jezika (engleski ili češki). Student prije početka testiranja sam izabere jezik, na kojem će test polagati. Upozoravamo da nakon ovog izbora, promjena jezika na kojem ćete polagati ovaj test nije više moguća!!!

Test znanja engleskog jezika (za one koji su izabrali smjer i program na engleskom jeziku) traje 60 minuta i sadrži 100 pitanja podijeljenih u 4 sekcije.

Testovi se za svakog pojedinačnog kandidata automatski generišu. Procjena testa se vrši centralno, putem elektronskog registra, odmah nakon testiranja. Uposlenici Ambasade ne učestvuju u tome. Dakle, sve do trenutka završetka testiranja radite individualno, online preko interneta, i sve - uključujući testiranje - mora biti završeno do 30. septembra 2020.

Da li uopšte moram da putujem u Sarajevo i da posjećujem Ambasadu Republike Češke?

Da, ali samo ukoliko budete uspješni u prvom krugu (online testovi). Na osnovi rezultata testiranja će najbolji kandidati biti tokom oktobra mjeseca kontaktirani od strane Ambasade Republike Češke u Sarajevu i pozvani na motivacijski razgovor u prostorije Ambasade. Cilj ovih razgovora je da se zajedno sa rezultatima on-line testova napravi opšta slika motivacije i ličnih kvaliteta kandidata.

Prilikom individualnog razgovora student mora donijeti identifikacijsku kartu sa slikom i kopiju indeksa. Kandidat može prilikom razgovora fakultativno priložiti i drugu dokumentaciju na češkom, engleskom ili b/s/h jeziku (na primjer kopije preporuka profesora, dokazi o završenju jezičkih ili stručnih tečaja, životopis itd).

UPOZORENJE: sve dokumente, koje ćete donijeti na razgovor, su u formi OBIČNE FOTOKOPIJE, nije potrebna ovjera, prijevod sudskog tumača ili orginal. Nemojte bez potrebe trošiti novac i vrijeme! Nakon obavljenih razgovora će studenti, koji nisu uspjeli, biti obaviješteni putem automatski generiranog e-maila. Uspješni studenti će dobiti e-mail sa pozivom da Ambasadi pismenim putem dostave isprintane i potpisane prijave i prateću dokumentaciju (o konkretnom terminu za dostavu dokumentacije će studenti biti naknadno obaviješteni).

Kada ću saznati da li sam primljen/a?

U aprilu 2021. godine će se u Pragu sastati posebna komisija za stipendije, koju čine predstavnici Ministarstva obrazovanja, omladine i sporta Republike Češke i drugih nadležnih institucija, koja će donijeti definitivnu odluku o dodjeljivanju stipendija. Na osnovi odluke će Ministarstvo putem Ambasade na kraju maja/početkom juna 2021. godine dostaviti uspješnim studentima definitivno rješenje o dodjeljenju stipendije. Zajedno sa rješenjem će primljeni studenti dobiti poziv da apliciraju za dozvolu za dugotrajni boravak u Češkoj u svrhu studiranja.

Oni koji žele da studiraju na češkom jeziku mogu da vrijeme izmedju slanja dokumentacije i dobivanja rješenja o dodjeli stipendije iskoriste za pripremu – studiranje češkog jezika. Češki jezik je moguće učiti na Filozofskom fakultetu u Sarajevu (lektorat češkog jezika).

Kome se obratiti za dodatni savjet ?

Obratite se Ambasadi Republike Češke u Bosni i Hercegovini putem e-maila

(adresa: development_sarajevo@embassy.mzv.cz), rado ćemo Vam pomoći.

Pogledajte još informacije o studiranju na univerzitetima u Republici Češkoj: www.studyin.cz Za opšte informacije o Republici Češkoj preporučujemo web stranicu: http://www.czech.cz

Za detaljnije informacije o programu stipendiranja Vlade Republike Češke možete također da pročitate opšta pravila za dodjeljivanje stipendija Vlade Republike Češke na: http://registr.dzs.cz/registr.nsf/dispozice_eng.pdf

Radio Študent civilizacijski je doseg - Potpiši peticiju podrške
Radio Študent civilizacijski je doseg - Potpiši peticiju podrške
RG97: Arhitektura beskonačnosti + Muzika pandemije 2020 + Pasivna agresija 42
RG97: Arhitektura beskonačnosti + Muzika pandemije 2020 + Pasivna agresija 42
162: Post-izborni Mostar: Husein Oručević (2/2) + Onomatobleja 130
162: Post-izborni Mostar: Husein Oručević (2/2) + Onomatobleja 130
Gdje je moje smeće? - Mapa 'Uborak na našim ulicama': Divlje deponije u Mostaru
Gdje je moje smeće? - Mapa 'Uborak na našim ulicama': Divlje deponije u Mostaru
RG96: Budućnost novca + Smijanje na tri jezika: Branko Krsmanović
RG96: Budućnost novca + Smijanje na tri jezika: Branko Krsmanović
'Blizina svega' (Ante Zlatko Stolica): Sposobnost promatranja
'Blizina svega' (Ante Zlatko Stolica): Sposobnost promatranja
Publikacija 'Rad i pandemija' Radničke solidarnosti iz Banjaluke i Fronta slobode iz Tuzle
Rad, pandemija i trka za imunitet (Damir Arsenijević)
Social Dilemma / Partizansko spomen groblje u Mostaru / VakcinABC
RG84: Social Dilemma / Partizansko groblje u Mostaru / Vaccinae
Svet je svakako trenutno u oseci ideja i energije, pa su formalne i institucionalizovane kulturne politike manje više parkirane na slepim...
Fond solidarnosti: Aleksandar Popović, Nezavisna kulturna scena Srbije, Beograd (Intervju)
RADIO ALERT: COVID-19, Bliski istok, Nagorno-Karabah / KOMEDIJA SA STAVOM: Nesha Bridges
RG82: COVID-19 na Bliskom istoku / Nesha Bridges
Osnovni cilj aplikacije je potaknuti učenike na fizičku aktivnost koristeći online aplikacije, a gdje će nastavnik imati uvid u fizičku akti
Život u vrijeme zaraze: Održavaj fizičku aktivnost uz pomoć aplikacije Rolla!
(post)COVIDARIUM-1984 predavanje na temu COVID-19 u sjeni bliskoistočnih konflikata održat će Semir Behram 1. 10. s početkom u 19 h na...
Semir Behram: Covid-19 u sjeni bliskoistočnih konflikata
Kako smo prelazili mostove u doba pandemije
Kako smo prelazili mostove u doba pandemije
Gatačko sivo goveče (Aleksa Vučković)
Gatačko sivo goveče (Aleksa Vučković)
'Doziva' (Azra Aksoj)
'Doziva' (Azra Aksoj)
Biljke u hercegovačkoj narodnoj tradiciji (Jovana Galić)
Biljke u hercegovačkoj narodnoj tradiciji (Jovana Galić)
Katuni: zaštitni znak Hercegovine (Milanka Kovačević)
Katuni: zaštitni znak Hercegovine (Milanka Kovačević)
Autentična hercegovačka kuća po kamenu se poznaje (Nikolija Bjelica)
Autentična hercegovačka kuća po kamenu se poznaje (Nikolija Bjelica)

AbrašRadio

OKC Abrašević

Alekse Šantića 25

88000 Mostar, BiH

+387 36 561 107

abrasradiomostar@gmail.com