Manifest političkog smeća: Peta epizoda mostarskog Černobila

Manifest političkog smeća ili ‘Peta epizoda mostarskog Černobila’ kronologija je gradskih dešavanja nakon otkrivenih dosega moralne i komunalne higijene službenog Mostara iz prve polovice 2019. godine. Tekst razmatra protagoniste velikog mostarskog toksičnog pokreta i oponirane mu zelene tendencije nove europske političke paradigme, te iznosi plan niza radnji neophodnih za ponovnu uspostavu kontrole nakon mostarske ekološke bombe. Manifest političkog smeća, Boris Filipić i Husein Oručević