IMA LI KORUPCIJE NA TVSA (1): Medij koji potpuno kontroliše politika