Građani predali zahtjev za upis Bunskih kanala u registar zaštićenih dijelova prirode