Gdje je moje smeće? - Mapa 'Uborak na našim ulicama': Divlje deponije u Mostaru