Dječje lječilište Krvavica (Kristina Bradara)

Nekoliko kilometara od Makarske, na izrazito turističkom dijelu obale, nalazi se mal