ABC COVID-193 (I): Uvod u konspiracizam

Novi koronavirus obišao je i prevrnuo cijeli svijet naglavačke. Nedostaci organizacije života naše vrste postal