137: Saša Oručević: Skokovi sa Starog mosta / HNK: Jelena Kordić-Kuret / Onomatobleja 113