Temat: (POST)COVIDARIUM-1984

Društveni, politički, ekonomski i kulturni aspekti COVID-19 svijeta

 

Statue with Mask
320368_121725_transition_lg_v2.gif

*Podržala Ambasada Češke Republike