(POST)COVIDARIUM-1984

Društveni, politički, ekonomski i kulturni aspekti COVID-19 svijeta

ABC COVID-193 / EPPandeconomics 101 / Kultura poslije / Radio Alert / Život u vrijeme zaraze / Karantinske kronike

*Projekt podržala Ambasada Češke Republike

AbrašRadio

OKC Abrašević

Alekse Šantića 25

88000 Mostar, BiH

+387 36 561 107

abrasradiomostar@gmail.com