Drugo ime za slobodu

ponedjeljkom od 22 h

Radio Otvorena mreža

Onomatobleja

Satirična trojka:

Luka Marijanović

Omer Hodžić

Nikola Rončević

AbrašRadio

OKC Abrašević

Alekse Šantića 25

88000 Mostar, BiH

+387 36 561 107

abrasradiomostar@gmail.com